WikiDagensTips

For å lenke til sider i en wiki bruker du WikiWikiNavner og ikke http-URLer.

last modified 2005-07-19 13:42:19